Nieuwsbrief december 2016

Bijtelling auto van de zaak in 2017

BIJTELLING AUTO VAN DE ZAAK 2017

De bijtelling voor leaseauto’s gaat naar één tarief van 22%. De enige uitzondering hierop is de volledig elektrische auto. Voor de laatste categorie geldt volgend jaar een bijtelling van 4%. Voor leaseauto’s met een CO2-uitstoot van minder dan 107gr/km betekent het nieuwe percentage een hogere bijtelling.  

Het bijtellingspercentage geldt altijd voor een periode van 60 maanden en gaat in op de eerste dag van de maand waarin het kenteken is afgegeven. Wordt de auto op 15 december tenaamgesteld, dan start de 60-maandsperiode op 1 januari.

Wat is de startersaftrek?

wAT IS DE STARTERSAFTREK?

De startersaftrek is een stimulans van de Belastingdienst voor startende ondernemers. De eenvoudigste manier om de startersaftrek te omschrijven is 'een verhoging van de zelfstandigenaftrek waarvan je als startende ondernemer gebruik kunt maken'. 

Starters komen hiervoor in aanmerking als ze aan de volgende drie voorwaarden voldoen:

  • Je hebt in hetzelfde jaar ook recht op zelfstandigenaftrek.
  • Je mag in de afgelopen vijf jaar niet meer dan twee keer gebruik hebben gemaakt van de zelfstandigenaftrek
  • Je was in de afgelopen vijf jaar minimaal één jaar geen ondernemer.


Als je aan deze drie voorwaarden voldoet, mag je de zelfstandigenaftrek verhogen met een bedrag van 2.123 euro. 

 

Hoe zit het ook al weer met de zelfstandigenaftrek

hOE ZIT HET OOK ALWEER MET DE ZELFSTANDIGENAFTREK?

Een van de belangrijkste aftrekposten bij de aangifte inkomstenbelasting voor een ondernemer is de zelfstandigenaftrek. Tegenwoordig wordt er ieder jaar een vast bedrag vastgesteld, in 2016 bedraagt de zelfstandigenaftrek 7.280 euro. De aftrek mag overigens nooit hoger zijn dan de winst die je hebt gemaakt. 

Om in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek, moet je aan een aantal belangrijke voorwaarden voldoen:

  • Je drijft de onderneming zelf (of samen met anderen)
  • Je voldoet aan het urencriterium (minimaal 1.225 uren die je besteedt aan jouw onderneming in het betreffende kalenderjaar) 
  • De Belastingdienst heeft jou aangemerkt als ondernemer
  • Aan het begin van het kalenderjaar heb je nog niet de dan geldende AOW-leeftijd bereikt
 

Extra geld voor kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

 

eXTRA GELD VOOR INVESTERINGSAFTREK

Het kabinet heeft voor 2017 zo´n € 17 miljoen extra beschikbaar voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Het totale budget voor 2017 bedraagt € 441 miljoen. Hiermee speelt het kabinet in op de toename van het aantal investeringen door het mkb. U heeft recht op investeringsaftrek als u voor ten minste € 2.301 aan bedrijfsmiddelen aanschaf binnen een jaar. De investeringsaftrek bedraagt als volgt:

Investering

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Niet meer dan € 2.300

0%

€ 2.301 t/m € 56.024

28% van het investeringsbedrag

€ 56.025 t/m € 103.748

€ 15.687

€ 103.749 t/m € 311.242

€ 15.687 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven € 103.748

€ 311.243 en meer

0%

Nationale Hypotheekgarantie omhoog

nATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE (nhg) OMHOOG

Zzp'ers kunnen per 1 december 2016 na twaalf maanden een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie aanvragen. Voorheen moesten zzp'ers minstens drie jaar als zelfstandige werken om in aanmerking te komen voor de NHG. Nog niet alle hypotheekverstrekkers hebben zich aangesloten bij het initiatief.

Hypotheekverstrekkers met NHG

Met dit nieuws kwam het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) vandaag. Zzp'ers die een hypotheek met NHG willen aanvragen, kunnen in ieder geval terecht bij een aantal verstrekkers zoals SNS, Delta Lloyd, BLG Wonen, Aegon Hypotheken en RegioBank. Vanaf het nieuwe jaar doen ook Woonfonds en NIBC Direct mee. Welke hypotheekverstrekkers er volgen, is nog niet duidelijk.

Wat is NHG?

Nationale Hypotheek Garantie waarborgt je restschuld bij gedwongen verkoop. Wanneer je je hypotheek niet meer kunt betalen en je jouw huis gedwongen moet verkopen, kun je bij het fonds terecht. Wordt je huis dan met verlies verkocht, dan kan de WEW je restschuld kwijtschelden. De NHG geldt op dit moment tot een koopsom van € 231.132.

Wet DBA

wET dba (VERVANGING var)

Het zal je niet ontgaan zijn dat vanaf 1 mei 2016 de VAR niet meer geldig is. Vanaf die datum kun je alleen nog zekerheid krijgen over de loonheffingen als je werkt met en volgens een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst.

Als je op dit moment nog geen modelovereenkomst hebt afgesloten, hoef je niet in paniek te raken. Er geldt namelijk een overgangsperiode die in ieder geval loopt tot 1 januari 2018. Gedurende deze periode krijg je de tijd om je werkwijze aan te passen. Je hoeft dus nu nog niet klaar te zijn. Je moet echter wel kunnen laten zien dat je je inspant om te komen tot een juiste overeenkomst en werkwijze. Dit onderwerp komt volgend jaar weer op de agenda van de politici te staan.