Nieuwsbrief juli 2016

 

Van VAR naar Modelovereenkomst, waar moet je op letten?

Waar moet je op letten bij een modelovereenkomst?

Sinds 1 mei van dit jaar worden er voor zzp'ers geen VAR’s meer verstrekt, maar moet er worden gewerkt met modelovereenkomsten. Vanaf 1 mei 2016 geldt een transitieperiode van 1 jaar. In dat jaar zal de Belastingdienst zzp'ers en opdrachtgevers informeren. De Belastingdienst zal dan geen naheffingen en boetes opleggen als partijen voldoende hebben gedaan om volgens de Wet DBA te werken.

 

Werk je met een door de Belastingdienst goedgekeurd modelcontract, dan heb je zekerheid dat de opdrachtgever geen loonheffingen hoeft in te houden. De goedkeuring is vijf jaar geldig. Dat is anders dan de VAR, want die moest je ieder jaar opnieuw aanvragen.De crux zit hem hierin: wijk je volgens de Belastingdienst (teveel) af van het contract, dan geldt de vrijwaring niet meer. De fiscus beoordeelt dan alsnog die opdracht een arbeidsovereenkomst is. Als dat zo is, kan de Belastingdienst zowel bij jou als bij de opdrachtgever een naheffing en een boete opleggen. Voor jou als zzp'er heeft dat tot gevolg dat de uren die je op die opdracht hebt gewerkt niet meetellen voor jouw zelfstandigenaftrek. Daarvoor moet je minimaal 1225 uur per jaar als zelfstandige werken.

 

Hoe stel je een goede modelovereenkomst op en voorkom je naheffing?

1. Het begint bij de Belastingdienst: hoe controleert de fiscus?

Er wordt gekeken of er sprake is van een arbeidsovereenkomst, de fiscus noemt dat een dienstbetrekking.

 

Er worden drie dingen getoetst: arbeid, loon en gezag. Wanneer al deze elementen in de overeenkomst aanwezig zijn, dan ziet de Belastingdienst dit als een dienstbetrekking en ben je dus eigenlijk werknemer. Zodra één van deze elementen ontbreekt, is er geen sprake van een dienstbetrekking.

  • Persoonlijke arbeid betekent dat je verplicht bent om dat werk persoonlijk te verrichten. Wil je dat dit element vervalt, dan moet je jezelf dus mogen laten vervangen zonder toestemming van de opdrachtgever.
  • Loon is duidelijk: je krijgt betaald voor je werkzaamheden. De kans is klein dat je dit element wilt laten vervallen.
  • Gezag: dat heeft te maken met de aanwijzingen die de opdrachtgever geeft. Je mag samen met je opdrachtgever wel afspraken maken over het eindresultaat, maar niet over de weg er naartoe. Het is verstandig om zo concreet mogelijk in de overeenkomst op te nemen welke instructies wel en welke instructies niet gegeven mogen worden. Op die manier voorkom je discussie over de vraag of jullie niet hebben afgeweken van de overeenkomst.

 

2. Is er sprake van een fictieve dienstbetrekking? 

Als eerste moet je toetsen of er een fictieve dienstbetrekking is. Bij een fictieve dienstbetrekking werk je niet op basis van een arbeidsovereenkomst, maar moeten toch loonheffingen worden ingehouden. Dat is bijvoorbeeld bij aanneming van werk en als je als zzp'er bemiddeld wordt. Let op: dit is niet perse de taak van de opdrachtgever, want dit moet in de overeenkomst geregeld worden.

 

3. Wie draait er op voor een eventuele boete?

Als zzp'er moet je extra aandacht hebben de vraag wie er opdraait voor een eventuele naheffing of boete. Er zijn opdrachtgevers die dit willen verhalen op de zzp'er. Dat mag alleen bij de loonbelasting en de premies volksverzekeringen. Het verhalen van de premies werknemersverzekeringen en de bijdrage voor de ZVW is verboden.

 

4. Leg de overeenkomst voor aan de Belastingdienst

Als je dan een goede overeenkomst hebt opgesteld samen met de opdrachtgever, dan moet je die zo snel mogelijk voorleggen aan de Belastingdienst. Op deze manier weet je het snelste waar je aan toe bent. Eén op de drie aanvragen wordt goedgekeurd én er is een flinke wachtlijst. 

 

5. Let goed op
Let op: wanneer je via een intermediair of tussenpersoon werkt, dan ontstaat er nieuwe ‘relatie’. Hiervoor zijn twee modelcontracten goedgekeurd door de Belastingdienst, de modelovereenkomst bemiddeling of -tussenkomst.

 

BTW tips

BTW tips voor de maanden: juli, oktober, januari en april

1.     Controleer of je nog een wijziging of een suppletie hebt uit het vorige tijdvak (voorgaand kwartaal) en neem deze mee in je volgende btw-aangifte. (je wijziging / suppletie moet wel < € 1.000,- zijn)

 

2.     Controleer of je nog verkoopfacturen hebt die oninbaar bleken te zijn. Je mag deze niet verrekenen in je btw-aangifte maar je kunt de btw, met een speciaal verzoek, wel terugvragen!

 

3.     Ben je een kleine ondernemer met beperkte omzet? Mogelijk kun je gebruik maken van de kleine ondernemersregeling hoef je minder of zelfs helemaal geen btw af te dragen.

 

4.     Btw-aangifte digitaal ingeleverd? Voorkom dat je vergeet het bedrag op tijd over te maken en daardoor een boete van de Belastingdienst krijgt. Plan daarom je betaling alvast in op internetbankieren.

 

Zakelijke rekening

Voordelen van een zakelijke rekening

Hoewel een zakelijke rekening niet verplicht is, wordt in de meeste gevallen geadviseerd om jouw zakelijke en privé- inkomsten en uitgaven zo goed mogelijk gescheiden te houden. Waarom zakelijk bankieren doorgaans meer voor- dan nadelen heeft, lees je in dit artikel.

 

1. Overzichtelijke administratie

De eerste reden om een zakelijke bankrekening te nemen, is direct ook de belangrijkste: inzicht krijgen in de financiële gang van zaken van jouw bedrijf. Let wel: het openen van een zakelijke rekening is niet verplicht. Maar voor ondernemers bij wie zowel de zakelijke als de privé-geldstroom door elkaar loopt, is het een stuk lastiger om de actuele financiële status van de onderneming in één oogopslag te doorgronden.

 

2. Professionele look & feel

Afgezien van het feit dat zakelijk bankieren een relatieve must is als je op zoek bent naar zakelijk krediet of andere financiële producten voor ondernemers nodig hebt, geef je jouw startup hiermee vrijwel direct een professionelere uitstraling. Je mag de rekening namelijk op naam van de onderneming zetten en dit kun je vervolgens weer vermelden op bijvoorbeeld jouw zakelijke website, offertes en facturen. Zo maak je meteen een goede eerste indruk op (potentiële) klanten en opdrachtgevers.

 

3. Zakelijk of privé?

De meeste ondernemers kiezen ervoor om een zakelijke rekening te openen. Kleine zelfstandigen overwegen soms om een tweede privérekening te openen en deze vervolgens zakelijk te gebruiken. Dit kan schelen in de kosten, maar levert soms wel onduidelijkheden op voor klanten en opdrachtgevers, zodat het langer kan duren voordat de betaling van facturen is voldaan.

 

Of het is toegestaan om zo'n privérekening te gebruiken voor jouw administratie per bank (en in bepaalde gevallen ook per vestiging) verschillen. Het is daarom verstandig om eerst na te gaan bij jouw bank of het ook mogelijk is om een privérekening op naam te zetten van een bedrijf. Houd er wel rekening mee dat je in dat geval niet in aanmerking komt voor aantrekkelijk startersvoordeel waarop je bij het openen van een zakelijke rekening recht hebt.

 

 

Wat is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering feite zien als een aanvulling op een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Jij verzekert op deze manier je aansprakelijkheid voor beroepsfouten. Denk daarbij aan een nalatigheid, vergissing, verzuim of onachtzaamheid tijdens je werk als dienstverlener of adviseur.
 

Wat zijn de risico's?

Door een beroepsfout kun je vermogensschade (financieel verlies) veroorzaken. Denk aan een  een advocaat die een beroepstermijn vergeet, waardoor hij zijn cliënt financieel benadeelt.

 

Of een architect die een ontwerpfout maakt, waardoor de bewoners geen grote spullen zoals bedden en kasten naar boven kunnen brengen. Hij is aansprakelijk voor de extra kosten die de bewoners moeten maken om de fout te herstellen.