Nieuwsbrief maart 2017

 

ZZP'ers beveiligen internet onvoldoende

ZZP'ers beveiligen internet onvoldoende

Te veel ZZP’ers beveiligen de eigen internetverbinding slecht. Wachtwoorden van draadloze netwerkverbindingen worden bijna nooit vervangen. ZZP’ers ontvangen regelmatig phishing mails en ook telefoons worden vaak slecht beschermd tegen virussen. Terwijl bijna de helft van de ondervraagde ZZP’ers aangeeft wel eens een virus op zijn of haar computer te hebben gehad. Ondanks dat 90 procent wel een antivirusprogramma geïnstalleerd heeft.

 

Een slechte beveiliging vertraagt echter niet alleen de snelheid, maar maakt uw systemen ook gevoeliger voor cyberaanvallen.

 

Telefoons vaak onbeveiligd

De mobiele telefoons van ZZP’ers zijn nog minder goed beschermd dan computers. Tweederde beveiligt het mobieltje niet tegen virussen. Hiervan vindt 39 procent het niet nodig en weet 13 procent überhaupt niet dat dit kan. Aangezien e-mail vaak via de telefoon wordt binnengehaald, is de telefoon een steeds grotere bron van virussen. Het installeren van een antivirusprogramma op de telefoon voorkomt dat virussen zich verspreiden via de telefoon naar bijvoorbeeld de computer.

Bron: ZZP Nederland
Boete voor te laat betalende bedrijven

Tweede kamer stemt in met boete voor te laat betalende bedrijven

De Tweede Kamer stemde dinsdag in met een initiatiefwetsvoorstel dat regelt dat kleine leveranciers binnen zestig dagen worden betaald door de bedrijven waaraan ze leveren. Bedrijven die deze maximumtermijn overschrijden, kunnen in de toekomst op een boete rekenen. De voorgestelde boete bedraagt 8 procent van de oorspronkelijke factuur.

 

Volgens Agnes Mulder van het CDA wordt er jaarlijks voor 7 miljard euro aan facturen te laat uitbetaald. ''Zo komen mkb'ers en zzp'ers in financiële problemen en kunnen hierdoor amper het hoofd boven water houden'', zegt Mulder. ''Met dit wetsvoorstel komt daar een einde aan. Op tijd betalen is tenslotte normaal.'

Bron: nu.nl
Zakelijke rekening

Sneller je factuur betaald krijgen? Digitaliseer en maak afspraken

Duidelijke afspraken en meer digitalisering. Dit zijn twee tips die ervoor moeten zorgen dat mkb-ondernemers sneller hun facturen betaald krijgen.

 

Gemiddeld betaalden bedrijven na iets meer dan veertig dagen hun rekeningen, maar dit kan mogelijk sneller.

 

Belangrijk is om vooraf, voordat de samenwerking wordt aangegaan, duidelijk te maken hoe er betaald gaat worden. Je moet dit afdichten en bespreekbaar maken. Soms kan dit vijf dagen schelen.

 

Zorg dat de betalingstermijn geen verrassing is

Stel dat je een factuur verstuurt met als betalingstermijn veertien dagen, dan kan dit als verrassing komen voor de opdrachtgever die bijvoorbeeld gewend is om binnen dertig dagen te betalen.

 

Maar als je vooraf goede afspraken maakt, kan iemand niet meer de eigen interpretatie eraan koppelen. En stel dat een opdrachtgever later wil betalen, dan kan je op dat moment nog voorstellen om de prijs te verhogen met 1 procent.

 

Ouderwets factureren

Een ander belangrijk punt is dat zzp’ers nog vaak ouderwets factureren, bijvoorbeeld met papieren facturen die per post worden verstuurd. Op het moment dat een papieren factuur naar een groter bedrijf of naar de overheid wordt verstuurd kan het snel; vijf dagen duren voordat de factuur bij de juiste afdeling terecht komt en verwerkt wordt. Daarbij komt dat er vaak gerekend wordt vanaf de datum van ontvangst. Je kan dan vijf dagen verliezen.

 

Digitaal facturen is veel efficiënter. Kijk maar eens naar de nieuwe systematiek bij de overheid. Nieuwe leveranciers zijn verplicht om via een bepaald format digitaal te factureren. Alle facturen worden zo op de juiste wijze aangeleverd. Waardoor de doorlooptijd verkort wordt. 

Bron: nu.nl

 

Vraag eens meer geld voor je klus
Onderhandelen als ZZP'er

De economie groeit, maar de zzp’er profiteert daar nog nauwelijks van. Wordt het niet eens tijd om hogere tarieven te bedingen?

 

Stel, je bent vijf jaar geleden voor jezelf begonnen. Al die tijd vraag je hetzelfde uurtarief van 80 euro. Maar inmiddels is je huur verhoogd en is je sportschool duurder geworden, net als het brood bij de bakker.

 

De economie groeit, maar dat vertaalt zich nog niet in meer geld voor zzp’ers. Zitten betere tarieven er niet in? Volgens voorzitter Frank Alfrink van ondernemersorganisatie ZZP Nederland moeten zzp’ers gewoon wat assertiever worden.

 

1 Hoe bepaal je je tarief?

Bepaal eerst je minimale uurtarief. Hoe? Je berekent je kosten voor levensonderhoud plus belastingen, en telt daarbij je bedrijfskosten op. Deel vervolgens door het aantal uren dat je verwacht bij opdrachtgevers in rekening te kunnen brengen, en je hebt je minimum.

Stel, je hebt in een jaar €25.000 netto nodig voor je levensonderhoud. Bruto komt dat op ongeveer €32.000 neer. De bedrijfskosten erbij maakt € 44.000. Gedeeld door, zeg, 1.200 declarabele uren kom je op een uurtarief van € 36,66 excl. btw. Te bescheiden? Zoek uit wat vakgenoten vragen. Een indicatie van tarieven per beroepsgroep is te vinden op Loonwijzer.nl.

 

2 Wat is een acceptabele verhoging?

Heb je tijdens de crisis met je prijzen gestunt, dan kun je mikken op je tarief van voor de crisis. Als je al jaren hebt afgezien van een inflatieverhoging, kun je die alsnog doorvoeren. Na jaren stilstaan is een correctie van 5 à 10 procent wel uit te leggen. Ga niet keihard onderhandelen als de klus jouw laatste levenslijn is.

 

3 Mailen of langs?

Bespreek de voorgenomen tariefsverhoging mondeling. Bellen kan ook, maar mailen is een slecht idee. Handel een verzoek om een hoger tarief rechtstreeks met de opdrachtgever af. Hoe meer mensen zich erover uitspreken, hoe minder kans op succes.

 

4 Hoe voer je zo’n gesprek?

Overtuig dat je een hoger tarief waard bent. Stel je niet al te dwingend op, maar ook niet te bleu. Wees een beetje vasthoudend. 

 

5 Kun je variëren met je tarieven?

Voer een consistent prijsbeleid. Variëren met prijzen kan best, maar zorg dat het uit te leggen blijft. Voor het ontwerpen van een nieuw it-systeem kun je meer vragen dan voor een onderhoudsklus. Op locatie zitten kan meer kosten dan wanneer je de flexibiliteit hebt om je tijd zelf in te delen. Voor een los uurtje zul je al gauw wat meer rekenen dan voor een omvangrijke klus.

 

6 Wat als je opdrachtgever nee zegt?

Zet je hakken niet in het zand, maar wees ook niet te toegeeflijk. Dat opdrachtgevers gaan tegensputteren is normaal, herhaal nog één keer je standpunt. Gaan ze weer sputteren, dan kom je in een impasse. Op zo’n moment doordrukken is niet wijs. Stel voor dat je opdrachtgever erover na denkt, en kom er later nog eens op terug. Je kunt ook aankondigen dat je bij een verlenging van de klus gedwongen zult zijn de tariefsverhoging opnieuw aan te kaarten. Accepteer je je nederlaag, stel dan vast dat je nu dus onder je tarief gaat werken, daarmee geef je aan: 'ik investeer nu in jullie en heb iets tegoed'.

 

7 Goed vastleggen

Jurist Van Hest van FNV Zelfstandigen ziet het liefst dat afspraken duidelijk op schrift worden gesteld. „Aan het eind van het gesprek geef je aan dat je een samenvatting van het gesprek mailt.” Problemen komen vaak voort uit vage afspraken, merkt ze. 

 

8 Volgend jaar weer?

Als je er net een forse tariefsverhoging uitgesleept hebt, wacht dan even met de volgende stap. Een jaarlijkse verhoging van de inflatie in je algemene voorwaarden opnemen is schappelijk.

Bron: NRC - Lizanne Schipper

Kvk Connect app

KVK Lanceert ZZP App

De Kamer van Koophandel (KvK) heeft samen met zzp-belangenorganisaties een nieuwe app voor zzp’ers ontwikkeld: ‘KvK Connect’. Zzp’ers krijgen met KvK Connect de mogelijkheid zichzelf te presenteren aan andere zzp’ers en met elkaar contact te zoeken via chat of mail.

 

Voorwaarde om de app te gebruiken, is dat je staat ingeschreven in het Handelsregister. KvK Connect bevat drie onderdelen:

  • Mijn etalage, waarmee je jezelf professioneel kan presenteren, je kan netwerken en relaties kan onderhouden.;
  • Mijn nieuws, met op jouw profiel gerichte informatie, zoals nieuws, webinars, evenementen en veranderende wet- en regelgeving.
  • Berichten: met deze berichtendienst kun je eenvoudig contact met elkaar zoeken. Dat kan een-op-een, maar ook in een groep, bijvoorbeeld om informatie over het ondernemerschap of opdrachten met elkaar te delen.

Als er op termijn voldoende deelnemers zijn, gaat de KvK ook benchmarks leveren. Hierdoor kan een zzp’er straks bijvoorbeeld zijn (uur)tarief, inkomen en gemiddeld aantal opdrachtgevers vergelijken met andere zzp’ers in zijn vakgebied.

Wet DBA

Wat betekent uitstel wet dba?

De VAR-verklaring verdween in 2016, maar de opvolger, de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (wet DBA), is uitgesteld tot 1 januari 2018. Je hoeft dus (nog) niet te werken met modelovereenkomsten. Wat betekent dit voor opdrachtgevers en de zzp’ers?

 

De onrust rond de wet DBA komt voort uit onduidelijkheid over de vraag wanneer sprake is van een arbeidsverhouding. De arbeidswetgeving uit 1907 sluit onvoldoende aan bij de maatschappelijke ontwikkelingen en flexibilisering. Daarom gaat het kabinet onderzoeken hoe ‘gezagsverhouding’ en ‘geen verplichting tot persoonlijke arbeid’ uit de arbeidswetgeving concreter of anders ingevuld kunnen worden. Dit zijn twee belangrijke criteria bij het bepalen of er sprake is van loondienst.

 

Vervanging

Bij een verplichting tot persoonlijke arbeid moet de zzp’er het werk zélf doen. Hij mag zich dus niet door iemand anders laten vervangen zonder overleg. Er is sprake van een gezagsverhouding als de opdrachtgever de zzp'er in zijn werk kan aansturen. Bijvoorbeeld doordat:

  • de oprachtgever kan bepalen hoe, wanneer, waar en met wie de zzp’er aan de opdracht werkt;
  • de opdrachtgever kan bepalen hoeveel uur of hoeveel dagen per week de zzp’er aan de opdracht werkt;
  • de opdrachtgever zich kan bemoeien met de samenwerking, als de zzp’er met anderen moet samenwerken;
  • de zzp’er hetzelfde werk doet als de anders werknemers. Kan de opdrachtgever de zzp’er dezelfde aanwijzingen en instructies geven als zijn werknemers?

Het uitstel betekent dat, tot in elk geval 1 januari 2018, géén correctieverplichtingen of naheffingsaanslagen loonheffingen worden opgelegd, wanneer de Belastingdienst achteraf constateert dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking. Ook deelt de fiscus tot 1 januari 2018 geen boetes uit.

 

Kwaadwillend

Alleen als de opdrachtgever als kwaadwillend wordt gezien, treedt de Belastingdienst handhavend op. Dit is het geval als een opdrachtgever ‘opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan’. Hiervan is sprake als de zzp’er feitelijk in dienst is. De criteria om te bepalen of sprake is van een arbeidsverhouding gelden dus nog steeds, ook al staat de wet DBA in de ijskast. Nog steeds opletten dus!

 

Tip! Het werken met een modelovereenkomst is niet verplicht, maar wel verstandig. Je mag zelf beoordelen of er sprake is van loondienst.