Xerus ZZP SUPPORT - Modelovereenkomst

Zelfstandigheid bij ZZP' ers
Ondernemer of werknemer?
Voorkom problemen: gebruik een modelovereenkomst
Alleen oordeel over loonheffingen
Welke varianten zijn er van de modelovereenkomst?
Hoe krijgt u een modelovereenkomst
Toch loondienst, wat dan?

 

Zelfstandigheid bij ZZP'ers

Als ZZP'er voert u werkzaamheden uit voor verschillende opdrachtgevers, op basis van een commerciële overeenkomst. U werkt in opdracht, zonder dat er sprake is van een dienstverband. Dat laatste is belangrijk. Als u zelfstandig ondernemer bent, hoeft een opdrachtgever namelijk geen loonbelasting en sociale premies voor u af te dragen. Verder moet u in de loop van het aanvangsjaar meerdere opdrachtgevers hebben.

 

Ondernemer of toch werknemer?

Als ZZP'er loopt u risico op een zogenaamd verkapt dienstverband. Uw situatie lijkt dan sterk op een betrekking in loondienst. Zowel u als uw opdrachtgever kunnen dan alsnog met flinke kosten te maken krijgen, zoals loonbelasting en sociale premies met daarbij behorende boetes en rentes.

 

Voorkom problemen: gebruik een modeloverenkomst

Opdrachtgevers willen vaak vooraf zekerheid dat ze daadwerkelijk met een zelfstandige van doen hebben. Werkt u met een door de Belastingdienst goedgekeurd modelcontract, dan heeft u de zekerheid dat uw opdrachtgever geen loonheffing in hoeft te houden, mits u volgens uw contract werkt. De goedkeuring is vijf jaar geldig. U hoeft dus niet ieder jaar een nieuw contract op te stellen, alleen als uw werkzaamheden wijzigen moet u met een nieuw contract gaan werken.

U bent niet verplicht, als zelfstandige, om met een modelovereenkomst te werken. Is het in uw situatie heel duidelijk dat u niet in loondienst bent dan hoeft u geen modelovereenkomst te gebruiken. Maar twijfelt u en wilt u zeker weten dat er geen sprake is van loondienst? Dan kunt u een modelovereenkomst gebruiken.

 

Alleen oordeel over loonheffingen

Werken volgens een modelovereenkomst zegt alleen iets over de arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer voor die ene opdracht. Er is geen sprake van loondienst en de opdrachtgever hoeft geen loonheffingen in te houden. De modelovereenkomst zegt niet over de vraag of een zzp'er ondernemer is voor de inkomstenbelasting of ondernemer voor de btw. Hiervoor beoordeelt de Belastingdienst het totaal van de opdrachten van een zzp'er. 

 

Welke varianten zijn er van de modelovereenkomst?

De Belastingdienst heeft verschillende modelovereenkomsten op haar website geplaatst. U kunt kijken of hier een geschikte overenkomst tussen zit die voor u van toepassing is. Of u kunt zelf een overeenkomst aan de Belastingdienst voorleggen, zij beoordelen welke gevolgen het werken volgens de eigen overeenkomst heeft voor de loonheffingen.

 • Algemene modelovereenkomsten
 • Modelovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen
 • Individuele overeenkomsten
 • Eigen overeenkomst voorleggen

 

Hoe krijgt u een modelovereenkomst?

Het werken met een modelovereenkomst is niet verplicht. Bedenk dus eerst of u wel een modelovereenkomst nodig hebt. In veel gevallen is het duidelijk dat een zzp'er niet in loondienst werkt. Denk aan een schilder die steeds voor verschillende particulieren werkt. U hoeft in deze gevallen geen modelovereenkomst te gebruiken.

Bij twijfel kunt u een modelovereenkomst gebruiken. Ga dan verder met het stappenplan:

 1. Zoek een modelovereenkomst die past bij de manier waarop u samen wilt werken. In de toelichting bij elke modelovereenkomst leest u voor welke situatie de overeenkomst is bedoeld.
 2. Pas de modelovereenkomst zo nodig aan. Bij het beoordelen van de modelovereenkomsten heeft de Belastingdienst alleen gekeken naar de artikelen die van belang zijn voor de vraag of er sprake is van loondienst. Die artikelen hebben zijn geel gemarkeerd. Deze artikelen mag u niet veranderen. Andere artikelen mag u wel veranderen, zo lang ze niet in strijd zijn met de gemarkeerde artikelen. U hoeft de aangepaste modelovereenkomst niet door de Belastingdienst te laten beoordelen.
 3. Leg vast volgens welke modelovereenkomst u gaat werken. Stuur bijvoorbeeld de modelovereenkomst als bijlage mee in een mail waarin u onderling afspraken maakt. Of verwijs naar het kenmerknummer van de modelovereenkomst.
 4. Werk volgens de afspraken in de gekozen modelovereenkomst. Een incidentele afwijking van de geel gemarkeerde bepalingen leidt niet meteen tot loondienst. In 1 van de modelovereenkomsten staat bijvoorbeeld dat zelfstandige bouwvakkers met hun eigen gereedschap moeten werken. Als zo'n bouwvakker eens een belangrijk gereedschap vergeet mee te nemen en dit leent van zijn opdrachtgever, is hij niet ineens in loondienst.
   

Toch loondienst, wat dan?

Als u een modelovereenkomst gebruikt, maar in de praktijk niet werkt volgens de overeenkomst dan kan er toch sprake zijn van loondienst. Ook kan de arbeidsrelatie door het soort werk een fictieve dienstbetrekking vormen.

Is er sprake van loondienst of een fictieve dienstbetrekking dan krijgt de opdrachtgever een naheffingsaanslag. Hij moet dan alsnog loonheffingen betalen. En mogelijk krijgt hij een boete. De loonbelastingen/premie volksverzekeringen die de opdrachtgever moet betalen, kan hij verhalen op de zzp'er. 

Voor de zzp'er betekent dit het volgende:

 • De zzp'er kan het bedrag dat zijn opdrachtgever/werkgever verhaalt, verrekenen met zijn aangifte inkomstenbelasting. Uiteindelijk kost hem dit niets extra, want het bedrag aan loonbelasting/premie volksverzekeringen dat de opdrachtgever op hem verhaalt, had hij anders bij zijn aangifte inkomstenbelasting rechtstreeks aan ons moeten betalen.
 • De zzp'er kan de ondernemersaftrek - bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek - kwijtraken.
 • De zzp'er is alsnog met terugwerkende kracht voor de duur van de opdracht verzekerd voor de werknemersverzekeringen (WW, ZW, WIA). Bij werkloosheid, ziekte of arbeidsongeschiktheid kan hij een uitkering aanvragen.

Ik wil hulp van Xerus bij het vinden van de juiste modelovereenkomst voor mijn situatie. Neem direct contact met ons op!


naar boven