Xerus ZZP SUPPORT - Ondernemingsplan

Ondernemingsplan zet u aan het denken
Belang van een goed ondernemingsplan
Opstellen ondernemingsplan
Onderdelen ondernemingsplan
6 tips voor het schrijven van een goed ondernemingsplan
 

Ondernemingsplan zet u aan het denken

Heeft u een goed bedrijfsidee? Met een ondernemingsplan maakt u uw idee concreet. Een ondernemingsplan dwingt u om na te denken over allerlei zaken die een rol spelen bij het slagen van uw onderneming. Zo ziet u of uw plannen haalbaar zijn. Een goed ondernemingsplan is belangrijk bij het aanvragen van financiering. Het ondernemingsplan is een leidraad voor de begroting voor het komende jaar.


Een goede voorbereiding voor de start van een onderneming vergroot uw kans op succes. Het opstellen en het tussentijds toetsen van een ondernemingsplan is voor iedere starter van belang. Veel ZZP’ers hebben geen ondernemingsplan en dat is een gemiste kans.
U ontvangt namelijk geen vast inkomen zoals een werknemer die een arbeidsrelatie heeft. Wat zijn uw maandelijkse kosten en wanneer betaald u deze? Een goed ondernemingsplan bevat een financieel plan, waar deze kosten omschreven staan.

 

Belang van een goed ondernemingsplan

Een goed ondernemingsplan voor de ZZP’er maakt duidelijk hoe u de onderneming wilt gaan uitoefenen. Het dwingt u om na te denken over uw kansen maar ook over de haalbaarheid van uw plan. Als er een financiering [link naar info pagina financiering] nodig is, is een ondernemingsplan onontbeerlijk.


Een ondernemingsplan is een persoonlijk plan. Starten als ZZP’er of freelancer? Uw plan moet passen bij u als persoon én bij uw onderneming.

U kunt een ondernemingsplan het beste zelf opstellen. Hoe uitgebreid uw ondernemingsplan is, hangt van u af. Een financieel adviseur kan u helpen met de financiële gegevens van uw ondernemingsplan.

 

Opstellen ondernemingsplan

In uw ondernemingsplan zet u uw plannen op een rij. U omschrijft uw diensten en producten. Waar is uw vestigingsplaats? Welke rechtsvorm kiest u? U onderzoekt uw markten, uw concurrenten en berekent hoeveel geld u nodig heeft om uw onderneming te starten.


Een goed ondernemingsplan moet op zijn minst de volgende vragen beantwoorden:

 • Wie bent u en wat is uw motivatie om een bedrijf te starten?
 • Welke doelstellingen wilt u realiseren?
 • Wat gaat u precies aanbieden en waarom denkt u dat daar behoefte aan is?
 • Welke doelgroepen heeft u op het oog?
 • Hoe gaat u zich onderscheiden van uw concurrenten?
 • Wat is uw plan van aanpak?
 • Hoeveel gaat uw plan kosten en wanneer verwacht u de investeringen terug te verdienen?
 • In welke regio gaat u uw onderneming uitoefenen?
   

Onderdelen ondernemingsplan

Een goed ondernemingsplan bestaat uit vier onderdelen:
 

De ondernemer

 • NAW-gegevens, opleiding, werkervaring
 • Persoonlijke motivatie en uw doelstellingen
 • Overzicht van uw kwaliteiten, uw sterke en minder sterke kanten
 • Opsomming van uw arbeids- en scholingsverleden

Marketingplan

 • Omschrijving van de diensten of producten die u gaat aanbieden
 • Marktonderzoek: omgeving, klanten en concurrentiepositie vaststellen 
 • Onderbouwing van de omzet
 • De omgeving waar u uw onderneming gaat uitoefenen

Financieel plan

 • Begrotingen: een liquiditeitsbegroting, investeringsbegroting en een winst- en kostenbegroting. De winst- en kostenbegroting geeft u een overzicht van omzet, kosten en te behalen resultaat. In een liquiditeitsbegroting geeft u per maand of kwartaal een overzicht van daadwerkelijke inkomsten en uitgaven. Bepaling hoogte privé-uitgaven.
 • Investeringsplan

Organisatie

Wat moet u regelen om het bedrijf soepel te laten lopen?

 • Rechtsvorm
 • Vergunningen
 • Belastingen en Administratie
 • Verzekeringen
 • Algemene Leveringsvoorwaarden
   

 6 tips voor het schrijven van een goed ondernemingsplan

 • Bereid je goed voor. Zoek eerst informatie. Orden de informatie en ga dan pas schrijven.
 • Leg zoveel mogelijk uit. Ook zaken die voor u vanzelfsprekend zijn. 
 • Geef een toelichting op uw financiële plan. Het is belangrijk dat een investeerder weet waar de cijfers vandaan komen en dat de cijfers reëel zijn.
 • Gebruik begrijpelijke taal en een helder zinsopbouw. Gebruik zo min mogelijk bijzinnen.
 • Zorg dat het ondernemingsplan er verzorgd uitziet. Maak prints en zorg voor een mooie kaft of map. Een eerste indruk maak je maar één keer!
 • Laat u door een financieel specialist begeleiden. U krijgt maar één keer de kans om een starterskrediet aan te vragen en te krijgen.

Ik wil hulp met de financiele gegevens voor mijn ondernemingsplan. Neem hierover contact met ons op!


naar boven