Vrijstelling vennootschapsbelasting voor stichtingen of verenigingen aangepast

vereniging

De regels rond de vrijstelling van vennootschapsbelasting van stichtingen en verenigingen die niet veel winst maken, zijn recent veranderd. Zogenoemde winstgrenzen zijn leidend.

Wanneer is een stichting of vereniging vrijgesteld van vennootschapsbelasting? Als de winst in een bepaald jaar niet hoger is dan 15.000 euro (eerste winstgrens), is vrijstelling mogelijk, aldus de Staatscourant.

Maar ook als de winst wel meer bedraagt dan 15.000 euro is vrijstelling nog steeds een optie. Dat is het geval als de winst van dat jaar, samen met de winsten met de vier jaren ervoor, niet hoger is dan in totaal een bedrag van 75.000 euro (tweede winstgrens).

Verliesjaren tellen als nihil. De hoogte van het verliesbedrag is niet van belang voor de berekening. Dat blijkt uit dit voorbeeld: een stichting heeft in jaar één een winst van -30.000 euro. In jaar twee is de winst 15.000 euro, in jaar drie -30.000 euro, in jaar vier 10.000 euro en in het vjifde jaar 60.000 euro.

Omdat de winst niet hoger is dan de grens van 15.000 euro, is de stichting de eerste vier jaren vrijgesteld. Dat geldt niet voor het vijfde jaar. Op de winst van dat jaar moet volledige belasting worden betaald.

Geen vrijstelling voor professionele ondernemingen

Voorkomen dat grote(re) verenigingen en stichtingen met professionele ondernemingen met fluctuerende resultaten een beroep op de vrijstelling doen, is het doel van de winstgrenzen. Daarom staat in de wettekst dat bij verliesjaren de winst van dat jaar – alleen voor de beoordeling van de vraag of de voor de vrijstelling geldende winstgrenzen al dan niet worden overschreden – op nihil moet worden gezet.

Vrijstelling van vennootschapsbelasting is ingevoerd omdat het bescheiden resultaat van stichtingen en verenigingen, die slechts kleinschalige ondernemingsactiviteiten verrichten, niet opweegt tegen de administratieve lasten en uitvoeringskosten van de heffing van vennootschapsbelasting.

Een verzoek bij het belastingkantoor

In sommige gevallen is het voordeliger om niet te worden vrijgesteld. Men moet in dat geval op tijd  een verzoek doen bij het belastingkantoor.

Bron: CMweb