Handreiking gebruikelijkloonregeling vernieuwd

financiering

De Belastingdienst heeft de handreiking ‘De gebruikelijkloonregeling’ vernieuwd. In deze handreiking is verduidelijkt hoe de hoogte van het gebruikelijk loon bepaald wordt. Ook is de opbouw van de handreiking gewijzigd.

De gebruikelijkloonregeling geldt voor een persoon die werkt voor een vennootschap of een coöperatie waarin hij of zijn fiscale partner een aanmerkelijk belang heeft.

Starters

Een lager loon mag als de B.V. het gebruikelijk loon door het opstarten van de onderneming niet kan betalen, bijvoorbeeld omdat de B.V. veel heeft geïnvesteerd of een lage cashflow heeft. Dit mag maximaal drie jaar doen vanaf het moment dat de vennootschap of coöperatie inhoudingsplichtig wordt. Het loon mag niet lager vastgesteld worden dan het wettelijk minimumloon.

Start-ups

Voor ab-houders die werken voor innovatieve start-ups geldt vanaf 2017 een versoepelde gebruikelijkloonregeling. Als de B.V. voldoet aan de voorwaarden, zoals een S&O-verklaring, mag het gebruikelijk loon maximaal 3 jaar vastgesteld worden op het wettelijk minimumloon.

Bron: Taxence