Nieuwe kleine-ondernemersregeling: open voor alle btw-ondernemingen

Volledige ontzorging met het Complete pakket

De huidige kleine-ondernemersregeling (KOR) wordt op 1 januari 2020 vervangen.

Wanneer de onderneming aan de voorwaarden van de nieuwe KOR voldoet en de onderneming wil deelnemen per 1 januari 2020 is het van belang de aanmelding uiterlijk 20 november 2019 in te dienen. Als de onderneming, op basis van de huidige KOR, ontheffing van administratieve verplichtingen heeft voor de btw, meldt de Belastingdienst de onderneming automatisch aan. Als men dit niet wil, dan moet de onderneming uiterlijk 20 november 2019 zich afmelden.

Vrijstelling van de btw-plicht

Een onderneming kan, bij een omzet die per kalenderjaar niet hoger is dan 20.000 euro, onder voorwaarden gebruikmaken van deze nieuwe KOR. Toepassing van de regeling betekent een vrijstelling van de btw-plicht. De onderneming kan dan geen btw meer in aftrek brengen of terugvragen. De nieuwe KOR is niet langer beperkt tot natuurlijke personen of samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen maar staat open voor alle btw-ondernemers die in Nederland zijn gevestigd en aan de voorwaarden voldoen. Ook rechtspersonen, zoals stichtingen, verenigingen en BV’s, kunnen er dus gebruik van maken.

Niet slechts de belaste marge

Op 16 september 2019 heeft de staatssecretaris van Financiën de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting gewijzigd naar aanleiding van een arrest van het Europese Hof van Justitie (C-388/18) over toepassing van de (Duitse) kleine ondernemersregeling in Duitsland bij wederverkopers. Door de wijziging wordt bewerkstelligd dat Nederlandse ondernemingen die btw berekenen over de winstmarge, voor toepassing van de nieuwe KOR niet slechts de belaste marge maar de totaal ontvangen bedragen in aanmerking moeten nemen.

Tot 20 november aanmelden

Ondernemingen en organisaties die gebruik willen maken van de vernieuwde KOR kunnen zich tot 20 november 2019 aanmelden bij de Belastingdienst via het formulier ‘Melding Omzetbelasting Kleineondernemersregeling’. Deelname aan de nieuwe KOR na 1 januari 2020 is ook mogelijk maar de Belastingdienst geeft op haar website aan vier weken nodig te hebben om een aanmelding te verwerken. De Belastingdienst adviseert daarom om in het nieuwe jaar de aanmelding uiterlijk 4 weken voor de ingangsdatum van het aangiftetijdvak te doen.

Ontheven van administratieve verplichting

Ondernemingen die op dit moment zijn vrijgesteld van btw-aangifte doordat zij ontheven zijn van de administratieve verplichtingen nemen automatisch deel aan de nieuwe regeling. Dit geldt ook voor zonnepaneelhouders die geen aangifte meer doen. Als een onderneming zich aanmeldt voor de nieuwe KOR, doet deze dat in beginsel voor tenminste drie jaar. Enkel als de omzet in een kalenderjaar groter is dan 20.000 euro wordt de regeling tussentijds gestopt.

Bron: CMweb