Zelfstandigenaftrek: voldoe je aan de voorwaarden?

De zelfstandigenaftrek gaat vanaf 2020 omlaag. Deze aftrekpost voor ondernemers was altijd een vast bedrag van € 7.280, maar wordt tot en met 2028 gefaseerd afgebouwd tot € 5.000. Voldoe je aan de voorwaarden voor 2019 en waar moet je op letten in 2020?

Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek is de bekendste aftrekpost voor ondernemers. Dit is tot en met dit jaar (2019) een vast bedrag van € 7.280 dat je van de winst mag aftrekken. Hierdoor betaal je dus minder belasting.

Verlaging zelfstandigenaftrek in 2020

Afgelopen Prinsjesdag werd bekend dat de zelfstandigenaftrek de komende jaren stapsgewijs wordt afgebouwd naar een bedrag van € 5.000.

Tot en met 2027 wordt de aftrekpost jaarlijks met € 250 verlaagd, in 2028 gaat de subsidie eenmalig met € 280 omlaag, tot de zelfstandigenaftrek nog € 5.000 bedraagt.

Let op: in 2020 bedraagt de zelfstandigenaftrek € 7.030 in plaats van € 7.280. 

Voorwaarden voor zelfstandigenaftrek

Om dit jaar in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek (en vervolgens voor de startersaftrek) moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze hebben we hieronder in een gifje op een rij gezet en zullen we vervolgens bespreken.

Ondernemer voor de Belastingdienst

Je moet als ondernemer voor de Belastingdienst worden aangemerkt. De Belastingdienst heeft een Ondernemerscheck die je online kunt invullen. Doe hier de Ondernemerscheck.

AOW-leeftijd

Je hebt op 1 januari van het bewuste kalenderjaar nog niet de AOW-leeftijd bereikt. De AOW-leeftijd verschuift stapsgewijs naar 67 jaar in 2024.

Via deze website van de SVB kun je de AOW-leeftijd berekenen en zie je de datum waarop je recht hebt op AOW. In 2020 is de AOW-leeftijd 66 jaar + 4 maanden.

Urencriterium

Als ondernemer moet je voldoen aan het urencriterium van 1225 uur per jaar. Alle uren die je aan je onderneming besteedt, tellen mee. Dit zijn de directe uren, oftewel de gefactureerde uren aan klanten, maar ook indirecte uren.

Deze uren besteed je wel aan je bedrijf, maar breng je niet in rekening bij je klanten. Denk hierbij aan:

 • Het volgen van cursussen
 • Het bijhouden van vakliteratuur
 • De administratie bijwerken
 • Afspreken met je boekhouder
 • De aanschaf van bedrijfsmiddelen (telefoon, laptop, auto etc.)
 • Het bezoeken van netwerkbijeenkomsten
 • Het beheren van je website
 • Opstellen van offertes
 • Reistijd

Je moet al deze uren wel aannemelijk voor de Belastingdienst kunnen maken. Houd dus dagelijks alle werkzaamheden in je (digitale) agenda bij, inclusief rittenadministratie (of een overzicht van je OV-reizen) en overige bewijzen van je zakelijke activiteiten.

Let op: naast de verplichte 1.225 uur per jaar moet je meer dan 50% van de gewerkte tijd besteden aan je onderneming. Dit is eigenlijk alleen van toepassing op parttime ondernemers die ook nog in loondienst zijn.

Heb je je uren gehaald?

Als je nu, aan het einde van het jaar, het gevoel hebt op het randje te zitten qua uren, check dan je agenda nog eens goed.

Je declarabele uren staan vast, die heb je al gefactureerd, maar loop het hierboven genoemde rijtje van indirecte uren nog eens goed na.

Ieder uur dat je op wat voor manier dan ook aan je besteedt, telt mee voor het urencriterium. Heb je al je reistijd genoteerd?

Dat weekend meegeteld dat je bezig was voor de belastingaangifte; de zondagavonden om bij te lezen over de laatste ontwikkelingen in je branche, de maandelijkse avond facturen maken; de vrijdagmiddag om je mailbox te ordenen, offertes te maken of om in alle rust na te denken over de koers van je bedrijf?

Let op: ieder uur dat je op wat voor manier dan ook aan je bedrijf besteedt, telt mee voor het urencriterium van 1225 uur. 

Check regelmatig je uren

Om niet in problemen te komen met het urencriterium, is het verstandig om regelmatig je uren te checken. Als je het totaal van 1225 uur omrekent, kom je uit op gemiddeld 24 uur per week.

Maar dat is zonder vakantie, feestdagen en ziekte gerekend. Neem het ruim en ga uit van zo’n 27 uur per week die je aan je onderneming moet besteden om aan het urencriterium te voldoen.

Dit gemiddelde van 27 uur per week is een handig geheugensteuntje om te checken of je op schema zit voor de zelfstandigen- en startersaftrek. Doe dit minimaal een keer per kwartaal, of liefst per maand.

Reken dus op gemiddeld zo’n 100 uur per maand. Houd verder rekening met de zomervakantie, dit kan in sommige branches een luwe periode zijn. Dat betekent dat je in andere maanden dus zeker 120 uur moet werken om dit te compenseren.

Startersaftrek 2020

Bovenop de zelfstandigenaftrek mogen startende ondernemers na hun inschrijving bij de Kamer van Koophandel tijdens de eerste vijf jaar van hun onderneming drie keer een extra bedrag van hun winst aftrekken: de startersaftrek.

Deze aftrekpost is een verhoging van de zelfstandigenaftrek en bedraagt € 2.123.

Let op: in 2020 verandert er niets aan de startersaftrek, deze blijft € 2.123.

In tegenstelling tot de zelfstandigenaftrek, verandert er niets aan de startersaftrek in 2020: deze blijft € 2.123.

Je komt in aanmerking voor de startersaftrek als je:

 • Recht hebt op zelfstandigenaftrek
 • In één (of meer) van de vijf voorgaande kalenderjaren geen ondernemer bent geweest
 • In deze periode niet vaker dan twee keer de zelfstandigenaftrek hebt toegepast.

Tariefwijzigingen aftrekposten in 2020

Naast de verlaging van de zelfstandigenaftrek, verandert in 2020 ook het belastingtarief waar deze aftrekpost in valt.

Ondernemers mogen aftrekposten in de inkomstenbelasting dan alleen nog tegen het laagste tarief aftrekken en niet, zoals nu, in het hoogste tarief.

Vanaf 2020 zal dit in vier jaarlijkse stappen van 3 procentpunt verlaagd worden naar het tarief van 37,05 procent.

Dit geldt voor de zelfstandigenaftrek, de mkb-winstvrijstelling, maar ook voor de hypotheekrenteaftrek en de AOV-premie, zoals te zien is onderstaande tabel:

Bron: ikgastarten

< terug naar nieuwsoverzicht