Uitstellen

Wetgeving zelfstandigen weer een jaar naar achter geschoven

Het lukt het kabinet maar niet om werkbare regels in te voeren voor opdrachtgevers en zelfstandigen. Na de afschaffing van de VAR, is het jarenlang aanmodderen gebleven. De huidige Wet DBA wordt niet meer gehandhaafd. De toegezegde webmodule waarmee de gezagsverhouding tussen opdrachtgever en –nemer wordt vastgesteld, is er op zijn vroegst pas eind 2019. […]

Lees verder…

brief

Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt voor nepbrieven

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) waarschuwt voor profiteurs die kwalijke nepbrieven versturen aan ondernemers. In de brief schermen de profiteurs met een bedrijfsbezoek door de AP, intimideren ze met mogelijk hoge boetes en bieden ze tegen veel geld een waardeloze AVG-scan aan. Hoe herkent u een echte AP-brief? Correspondentie van de AP is altijd op briefpapier, […]

Lees verder…

oog

Een eHerkenningsmiddel is persoonsgebonden

In communicatie met de overheid is eHerkenning de digitale sleutel die gebruikt wordt om in te loggen bij provincies, gemeenten en diverse ministeries en overheidsinstanties. Een eHerkenningsmiddel is altijd persoonsgebonden en is niet over te dragen op of te delen met andere personen. Om fraude tegen te gaan wordt een eHerkenningsmiddel alleen per persoon aangevraagd. […]

Lees verder…

Belastingdienst

Toeslagen voor ondernemers: snel verdiend!

Toeslagen bij de Belastingdienst aanvragen wanneer je ondernemer bent? Dat kan toch helemaal niet? In dit artikel vertellen we je wanneer je als ondernemer wél toeslagen kunt aanvragen. Toeslagen als ondernemer Een veel gehoorde misvatting is dat ondernemers geen toeslagen bij de Belastingdienst mogen aanvragen. Toch is dit niet waar. Belangrijk is dat je voldoet […]

Lees verder…

debiteurenbeheer

Herstelkader rentederivaten: uitloop naar 2019

Drie banken zijn gereed met het uitsturen van aanbodbrieven in het kader van het Uniform Herstelkader rentederivaten MKB (UHK). Een vierde bank stuurt haar laatste compensatievoorstellen in december. De twee banken met het grootste aantal klantdossiers voerden de afgelopen maanden versnellingsopties door, die hebben geleid tot een flinke toename van aanbodbrieven. Eén bank koerst op […]

Lees verder…

kerstpakket

Dit moet je weten over kerstpakketten en belasting

Koop jij kerstpakketten voor je personeel? Dan moet je rekening houden met de werkkostenregeling (WKR) en de omzetbelasting (BTW). Lees meer over kerstpakketten en de fiscus. Bij het uitzoeken van kerstpakketten verdienen de fiscale regels in de werkkostenregeling bijzondere aandacht. Door de werkkostenregeling hoef je je niet meer te verdiepen in allerlei verschillende regelingen. Zo gelden voor […]

Lees verder…

vereniging

Vrijstelling vennootschapsbelasting voor stichtingen of verenigingen aangepast

De regels rond de vrijstelling van vennootschapsbelasting van stichtingen en verenigingen die niet veel winst maken, zijn recent veranderd. Zogenoemde winstgrenzen zijn leidend. Wanneer is een stichting of vereniging vrijgesteld van vennootschapsbelasting? Als de winst in een bepaald jaar niet hoger is dan 15.000 euro (eerste winstgrens), is vrijstelling mogelijk, aldus de Staatscourant. Maar ook als […]

Lees verder…

eenmanszaak

Wat je moet weten over de eenmanszaak

De eenmanszaak is veruit de meest gekozen rechtsvorm voor startende ondernemers. Voor de oprichting kun je met één bezoek aan de Kamer van Koophandel volstaan, maar bij de feitelijke bedrijfsvoering komt vaak toch iets meer kijken: wat je moet weten over de eenmanszaak. 1. Wat is een eenmanszaak? Een eenmanszaak – de naam zegt het eigenlijk […]

Lees verder…

Aftrekposten: Wat is wel en niet aftrekbaar?

Kosten die je (fiscaal) mag aftrekken van je opbrengsten, zorgen voor een lagere winst uit je onderneming. Hoe lager de winst uit je onderneming is, hoe minder belasting je hoeft te betalen. En dat is dus weer winst voor jou. Logisch dus dat je zoveel mogelijk gebruik wilt maken van deze aftrekposten. Maar hier zijn […]

Lees verder…

Contract

Onduidelijkheid over arbeidsrelatie zzp’ers duurt voort

Sinds 1 mei 2016 vervangt de Wet deregulering beoordelingskader arbeidsrelaties (DBA) de Verklaring arbeidsrelatie (VAR). Die vervanging is geen succes en er moet weer nieuwe wet- en regelgeving komen. Het kabinet Rutte III is echter nog niet met een wetsvoorstel gekomen. Wat is de stand van zaken en wat zijn de vervolgacties? In tegenstelling tot […]

Lees verder…