Ondernemerschap

Fiscale eenheid kán gevolgen coronacrisis dempen

Ondernemingen die op zoek zijn naar financiële ruimte in de coronacrisis kunnen kijken naar het vormen van een fiscale eenheid. Als de ene onderneming nog goed draait, kan die winst verrekend worden met een verlies bij een andere onderneming binnen de eenheid. Dat kan fiscaal voordeel opleveren, maar de constructie is niet in alle situaties […]

Lees verder…

Aparte melding betalingsonmacht niet meer nodig

Het ministerie van Financiën heeft besloten dat een aparte melding betalingsonmacht niet meer nodig is. Een ondernemer hoeft deze melding niet meer afzonderlijk te doen als hij om uitstel van betaling in verband met corona gaat vragen voor loonheffingen en/of omzetbelasting van een rechtspersoon die onder de vennootschapsbelasting valt. Dit geldt voor zowel de al verstreken […]

Lees verder…

Mijn onderneming draait verlies

Kabinet breidt ondersteuning voor ondernemers vanwege coronavirus uit

Het kabinet heeft aanvullende maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Het gaat om onder andere extra financiering via de Garantie Ondernemersfinanciering (GO-regeling) en specifieke kredietmogelijkheden voor start- en scale-ups. Bovendien wordt de premie voor de verruimde regeling Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) verlaagd. Ook gaat de overheid leverancierskrediet […]

Lees verder…

Noodloket ondernemers geopend (TOGS)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft vandaag de eerder aangekondigde regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) geopend. Deze kabinetsmaatregel, eerder bekend gemaakt als Noodloket, is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen het kabinet in de coronacrisis. Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro om met name hun […]

Lees verder…

Voor ZZP’ers met een grotere administratie hebben we het Medium Pakket

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo)

Het kabinet heeft op 17 maart een aantal uitzonderlijke economische maatregelen genomen om de gevolgen van het coronavirus op te vangen. Met dit pakket krijgen zelfstandige ondernemers extra ondersteuning. Een van de maatregelen waar VNG, Divosa, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en experts van gemeenten aan werken is de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers […]

Lees verder…

Minimumtarief zzp'ers

Regels bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

Als zelfstandig ondernemers (tijdelijk) weinig inkomen hebben, kunnen zij mogelijk een Bbz-uitkering aanvragen. Bbz staat voor Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De gemeente beslist of een (startende) zelfstandig ondernemer Bbz krijgt. Bbz in verschillende situaties Of een zelfstandig ondernemer Bbz krijgt en hoeveel hangt van de situatie: Pre starters Mensen die zich vanuit de bijstand oriënteren […]

Lees verder…

Geen derdenverklaring bij uitstel belastingbetalen

Om mogelijke financiële problemen van ondernemers vanwege het coronavirus nog verder te beperken, zijn er extra mogelijkheden tot uitstel van belastingbetaling. De aanvullende verklaring van bijvoorbeeld de accountant of financieel adviseur, de derdenverklaring, is niet langer nodig. Belastingen Ondernemers kunnen uitstel van betaling krijgen voor de betaling van loonbelasting, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en btw. Uitstel was […]

Lees verder…

Mijn onderneming draait verlies

De regeling Werktijdverkorting (wtv) is stopgezet ‘corona-maatregel’. Welke maatregel komt daarvoor in de plaats?

Het kabinet introduceert de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Momenteel wordt overleg gevoerd met UWV over de uitvoering van deze regeling. De hoofdlijnen van deze regeling zijn al bekend (zie hieronder).  Waarom is de regeling Werktijdverkorting (wtv) gestopt als maatregel? De uitbraak van het coronavirus heeft de afgelopen weken geleid tot een ongekend groot beroep […]

Lees verder…

Coronavirus: kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie

Het kabinet heeft vandaag besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s aan steun. De maatregelen zorgen […]

Lees verder…

Mijn onderneming draait verlies

Verruiming BMKB-regeling voor ondernemers opengesteld

De verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling gaat versneld open. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) heeft vandaag besloten dat ondernemers zich al kunnen aanmelden. De regeling is operationeel vanaf maandag 16 maart 2020 en maakt onderdeel uit van een eerder aangekondigd pakket aan maatregelen van het kabinet om de economische gevolgen van het […]

Lees verder…